Skip to main content

Izjava o dostopnosti

Splošno

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo s spletnim mestom www.kopalisce-bled.si  za vse spletne uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0 (angl.: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Smernice vsebujejo razlago, kako zagotoviti, da so spletne vsebine dostopne osebam z omejitvami in uporabniško prijazne za vse.

 

Kopališče Bled se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.kopalisce-bled.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Izjava

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.kopalisce-bled.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • spreminjanje tipa velikosti fontov,
  • označitev vsebine (krepko, poudari fokus),
  • povečava.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče www.kopalisce-bled.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.kopalisce-bled.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.

 

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 8. januarja 2021 na podlagi samoocene.
  • Izjava je bila nazadnje pregledana 19. aprila 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Obiskovalci pri brskanju po spletišču www.kopalisce-bled.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov ....

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. 

 

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
...