Skip to main content

Zgodovina

 

Začetki kopališča segajo v leto 1930, ko je takratni lastnik Ivan Kenda prvotno leseno poslopje širokopotezno dozidal s 366 novimi betonskimi kabinami v več nadstropjih. Razširjene so bile tudi bazenske površine, zgrajen je bil skakalni stolp itn. Leta 1959 so kopališču dozidali še vzhodni trakt ob glavnem vhodu, jeseni pa uredili jezersko obalo. V obdobju med letoma 1995 in 2004 je kopališče doživelo več preureditev in izboljšav. Začetek kopalne sezone leta 2002 je zaznamoval prav poseben dogodek – dvig zastave ob pridobitvi okoljskega znaka Modra zastava, ki v Evropi pomeni simbol ekološke neoporečnosti jezerskih in morskih voda in se kot tak tudi ustrezno oglašuje v medijih ter pri organizatorjih potovanj. V letu 2004 je bilo veliko narejenega tudi za boljšo splošno podobo kopališča in njegovo funkcionalnost. Velik del površin je bil zatravljen, tlakovane so bile poti do srednjega dela kopališča, urejen je bil tudi prvi del sanitarij in prostorov.